Certificeringen

Erkenningen

Algemene voorwaarden voor aanneming van werk 2013 - Bouwend Nederland

In de algemene voorwaarden vind u alles over de rechten en plichten tussen opdrachtgever en aannemer. In dit document kunt u alles vinden met betrekking tot de offerte, overeenkomsten, rechten en plichten van de opdrachtgever en aannemer, kostenverhogende omstandigheden, de betaling, oplevering en onderhoudstermijnen, uitvoeringsduur, aansprakelijkheid en geschillen. Wij hechten ons erg aan de algemene voorwaarde en raden u aan de bekende kleine lettertjes goed door te nemen voor het sluiten van een overeenkomst.