Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven

ALIB 2007

In de algemene leveringsvoorwaarden voor installerende bedrijven vind u alle informatie over de rechten en plichten van de opdrachtgever en aannemers. In de algemene leveringsvoorwaarden staat alles met betrekking tot overeenkomsten, rechten en plichten van de opdrachtgever en aannemer, de verzekering van de opdrachtgever, betalingen en de aansprakelijkheid en garantie. Wij hechten ons erg aan de algemene voorwaarden en raden u aan het document goed door te nemen.


Algemene voorwaarden voor installatiewerk voor consumenten

AVIC

In de algemene voorwaarden van installatiewerk voor consumenten staat alles met betrekking tot de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst. In de voorwaarden staat alles met betrekking tot het aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, de betaling, de garantie, en de slotbepaling. Wij hechten ons erg aan de algemene voorwaarden en raden u aan het document goed door te nemen.


Algemene voorwaarden voor onderhouds- en service abonnementen voor woning installaties

VNI

In de algemene voorwaarde voor onderhouds- en service abonnementen staat alle informatie over de rechten en plichten van de opdrachtgever en installateur. De algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de consumentenbond, het Konsumenten Kontact en de vereniging eigen huis. In de algemene voorwaarden kunt u alles vinden met betrekking tot de prijs, rechten en plichten van de opdrachtgever en installateur, betalingen en het beëindigen van de overeenkomst.


Algemene voorwaarden voor aanneming van werk 2013 - Bouwend Nederland

AVA

In de algemene voorwaarden vind u alles over de rechten en plichten tussen opdrachtgever en aannemer. In dit document kunt u alles vinden met betrekking tot de offerte, overeenkomsten, rechten en plichten van de opdrachtgever en aannemer, kostenverhogende omstandigheden, de betaling, oplevering en onderhoudstermijnen, uitvoeringsduur, aansprakelijkheid en geschillen. Wij hechten ons erg aan de algemene voorwaarde en raden u aan de bekende kleine lettertjes goed door te nemen voor het sluiten van een overeenkomst.